Contact Form
 

 

ลงโฆษณาผ่านเวปไซต์ของเรา

ลงโฆษณาแบบป้าย ผ่านผู้เข้าชมมากกว่า 100,000 วิวต่อเดือน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

Image result for สั่งซื้อ

ขั้นตอนการสมัคร

1. โอนชำระค่าโฆษณา จำนวน 5,000 บาทต่อปี ซื้อ 2 ปี 10,000 บาทแถมฟรีอีก 1 ปี (ผ่านผู้เข้าชมเวปไซต์มากกว่า 1,000,000 คนต่อปี) บาทเข้าบัญชีข้างล่างนี้

2. ใช้โทรศัพย์มือถือถ่ายสำเนาสลิป การโอนส่งมาทางอีเมล์ : support@niyom.biz

3. ส่งลิ้งค์พร้อมป้ายโฆษณา ขนาด 60x480 pc แล้วรอการอัพโหลดภายใน 24 ชั่วโมง

 

ลงโฆษณาแบบข้อความไม่เกิน 20 คำ

     

    ขั้นตอนการสมัคร

    1. โอนชำระค่าโฆษณา จำนวน 1,000 บาทต่อปี ซื้อ 2 ปี 2,000 บาทแถมฟรีอีก 1 ปี (ผ่านผู้เข้าชมเวปไซต์มากกว่า 1,000,000 คนต่อปี) บาทเข้าบัญชีข้างล่างนี้

    2. ใช้โทรศัพย์มือถือถ่ายสำเนาสลิป การโอนส่งมาทางอีเมล์ : support@niyom.biz

    3. ส่งลิ้งค์และข้อความที่ต้องการโฆษณา แล้วรอการอัพข้อความภายใน 24 ชั่วโมง

 

© 2017-2020 Niyom.biz